Historische Daten

Goldpreis

Andere Preise:
  • Eier 1940: 0.12 RM
  • Strom 1987: 0.25 DM
  • Eier 1923: 338.00 Mark
  • Eier 1978: 0.24 DM
  • Benzin 1988: 0.91 DM
  • Preisverlauf Goldpreis