Historische Daten

Strom

Andere Preise:
  • Arbeitslose 1956: 4.20 %
  • Brot 1933: 0.33 RM
  • Eier 1925: 0.15 RM
  • Eier 1930: 0.13 RM
  • Eier 1954: 0.22 DM
  • Preisverlauf Strom